ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Site เรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนวัดคลองเก้า
ชื่ออาจารย์ : นายจตุพล พรมรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,14:27  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..