ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดคลองเก้าตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 78.04 ตารางวาเป็นเนื้อที่ของโรงเรียน 2 ไร่ 1งาน 99.77 ตารางวา และเนื้อที่ธรณีสงฆ์ 2 ไร่ 1งาน 76.27 ตารางวา  โรงเรียนวัดคลองเก้าจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18 มกราคม 2503 โดยมีพระอาจารย์เชิด พ่วงกล่ำ เป็นผู้อุปถัมภ์ มีนายชิต  ศุภมันตา ศึกษาธิการอำเภอเมืองฯ เป็นประธาน อาศัยศาลาวัดคลองเก้าเป็นที่เรียน มีนักเรียน 35 คน มีนายแฉล้ม  ปลื้มจิตต์ เป็นครูใหญ่ ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 160 คน ผู้ใหญ่ฟัก และนางสุ่น  นาคดี ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นบริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน 2 งาน 20 ตารางวา ราคา 3,000 บาท มอบให้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลังแบบ ป. 1 ข. ขนาด 8X40 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน และต่อมาได้มีการบริจาดและพัฒนามาโดยตลอด  ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง 27 ห้องเรียน  ได้แก่ อาคารแบบ ป.1 ข ปรับปรุงเป็น 2 ชั้น มี 9 ห้องเรียน และอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง 18 ห้องเรียน ซึ่งได้รับบริจาค จากนายสมพงษ์  นิรันดร์สุขสันติ  และ  นายมาโนช  วงศ์เจริอญสิน  ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 11,000,000 บาท และมีผู้มีจิตศัทธาบริจาคสมทบจำนวน 3,000,000 บาท รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 14,000,000 บาท เปิดใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554