กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอธิพงษ์ พงศ์กิตติ์วิริยะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0812347802
อีเมล์ : Atipong.pong.2527@gmail.com

นาย ไตรรัตน์ ชำนาญนา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0982264997
อีเมล์ : Mayaworld88@gmail.comtairat31.ch@gmail.com