กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอธิพงษ์ พงศ์กิตติ์วิริยะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ไตรรัตน์ ชำนาญนา
ครูอัตราจ้าง