ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนแบบ New Normal (อ่าน 17) 15 ม.ค. 64
เข้าค่ายลูกเสือ Day camp (อ่าน 0) 18 ธ.ค. 63
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 13) 05 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 (อ่าน 22) 01 ธ.ค. 63
เปิดเรียนวันแรก (อ่าน 21) 01 ธ.ค. 63
ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน (อ่าน 17) 09 พ.ย. 63
มินิโปงราง (อ่าน 28) 09 พ.ย. 63
ร่วมประเพณีลอยกระทง (อ่าน 12) 01 พ.ย. 63
รถแห่ร่วมอนุโมทนาบุญ (อ่าน 100) 12 ต.ค. 63
รางวัลผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 75) 12 ต.ค. 63
ทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือ (อ่าน 94) 29 ส.ค. 63
บการนิเทศประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ฝ่ายงาน (อ่าน 95) 25 ส.ค. 63
ฉีดพ่นหมอกควัน (อ่าน 85) 21 ส.ค. 63
บริการตัดผมฟรี (อ่าน 83) 20 ส.ค. 63
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 78) 18 ส.ค. 63
มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ (อ่าน 139) 05 ก.พ. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 146) 25 ธ.ค. 62
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี (อ่าน 164) 25 ธ.ค. 62
ยินดีต้อนรับ นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล (อ่าน 147) 20 ธ.ค. 62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 (อ่าน 208) 08 ธ.ค. 62
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง (อ่าน 149) 11 พ.ย. 62
กำจัดยุงลาย (อ่าน 122) 26 ต.ค. 62
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (อ่าน 50) 24 ต.ค. 62
งานบุญกฐินสามัคคี (อ่าน 148) 23 ต.ค. 62
OIT โรงเรียนวัดคลองเก้า เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (อ่าน 14) 23 ต.ค. 62
โครงการ 5ส สู่ชุมชน (อ่าน 128) 29 ก.ย. 62