กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเจนจิรา​ อบมาสุ่ย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0987356537
อีเมล์ : janie104.op@gmail.com

นางวิภาสินี กิจเกวียน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862290299
อีเมล์ : kaikk2008@gmail.com

นายจตุพล พรมรินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0655048903
อีเมล์ : Mayaworld88@gmail.com