กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอนงค์นาถ นาคราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0843786144
อีเมล์ : anojoy1979@gmail.com

นายกิตติ ไปปลอด
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0986395233
อีเมล์ : ninew.kitti555@gmail.com