กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรนิภา สุธาวา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0658865527
อีเมล์ : pornnipa0691@gmail.com