ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดคลองเก้า
594 หมู่ที่ 2 ถนน บางพลี - ตำหรุ   ตำบลแพรกษาใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2182-2063 เบอร์โทรสาร 0-2182-2063
Email : klong9school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน