กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกพร พานทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0996070124
อีเมล์ : kanokpon.kwang@gmail.com