ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
- O NET คณิตศาตร์ คะแนนเพิ่ม 3 ปีต่อเนื่อง
- O NET คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ H1
- O NET ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ H1
- O NET ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ H1
- O NET ภาษาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ H1
- NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ H1
https://www.facebook.com/klong9school/posts/1199186887117598
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 44 ครั้ง