ข่าวประชาสัมพันธ์
ทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือ
29 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดคลองเก้า ร่วมกับสโมสรภูมิพยัคฆ์ จัดอบรมทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ กระบานการทางลูกเสือและตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย และยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
https://web.facebook.com/klong9school/posts/1163105167392437
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,20:11   อ่าน 71 ครั้ง