ข่าวประชาสัมพันธ์
บการนิเทศประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ฝ่ายงาน
25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดคลองเก้า ได้รับการนิเทศประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ฝ่ายงาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 64 ครั้ง