ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดคลองเก้าจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้จากสบการณ์ตรงในฐานเรียนรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้น
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 62 ครั้ง