ข่าวประชาสัมพันธ์
มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ
5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดคลองเก้านำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา
ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้ที่


โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,13:42   อ่าน 122 ครั้ง