ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า โรงเรียนวัดคลองเก้าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่งมี นางสาวศศิวิมล  อั๋งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้า เป็นประธานในพิธีและมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด การแข่งขันวาดภาพระบายสี และทำหนังสือเล่มเล็ก เกี่ยวกับวันคริสต์มาส

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,20:32   อ่าน 125 ครั้ง