ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
22-24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดคลองเก้าจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
https://web.facebook.com/klong9school/grid?lst=100010788940051%3A100010788940051%3A1577278379
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,20:30   อ่าน 139 ครั้ง