ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดคลองเก้า จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกและเห็นคุณค่าของประเพณีลอยกระทงอันดีงาม ที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 132 ครั้ง