ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง E-Book Online ด้วย Anyflip
10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดคลองเก้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง E-Book Online ด้วย Anyflip เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อดิจิทัลของโรงเรียนวัดคลองเก้า โดยมี ดร.ธีรศักดิ์ นรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้า เป็นประธานกล่าวเปิด และมีนายจตุพล พรมรินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดคลองเก้า เป็นวิทยากรในการอบรม
สามารถเข้าดูสื่อออนไลน์ของโรงเรียนวัดคลองเก้าได้ที่
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,14:16   อ่าน 170 ครั้ง