ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองเก้าจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย ในกิจกรรมวันภาษาไทยจะมีจัดการแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งหมด 6 กิจกรรม คือ
1.การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
2.การแข่งขันคัดลายมือ
3.การแข่งขันยอดนักเล่านิทาน
4.การแข่งขันท่องบทอาขยาน
5.การแข่งขันเรียงความ
6.การแข่งขันร้องเพลง
โดยมี นายมนตรี  แผ้วฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้า เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันภาษาไทย
จัดขึ้น  ณ อาคารประชาร่วมใจโรงเรียนวัดคลองเก้า
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2560,09:44   อ่าน 165 ครั้ง