ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดคลองเก้า ทางโรงเรียนวัดคลองเก้าได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน  กิจกรรมดังกล่าวเน้นให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลนักเรียนรายบุคคลเป็นหลักใหญ่ ให้เห็นถึงบทบาทของครูในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และศักยภาพของนักเรียนในทุกด้าน ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการบริหารงาน เข้าใจในวิสัยทัศน์ พร้อมชี้แจงข้อตกลงกฎระเบียบกับผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2557,19:50   อ่าน 771 ครั้ง