ภาพกิจกรรม
คลองเก้าร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
         วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดคลองเก้า ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางปูได้ร่วมกันจัดโครงการ "คลองเก้าร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 235 คนบริเวณชั้นล่างอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดคลองเก้า เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
คลองเก้าร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
คลองเก้าร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,20:42   อ่าน 779 ครั้ง