ภาพกิจกรรม
ทำบุญปีใหม่
เช้าวันที่ 3 มกราคม 2557 โรงเรียนวัดคลองเก้า นำโดย นายมนตรี แผ้วฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้า คณะครู และ นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ วัดน้อยสุวรรณาราม  ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความเป็น สิริมงคลแก่ นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเสียสละ ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยในช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้มีการนิมนต์พระสงค์จากวัดน้อยสุรารามมาให้คติธรรมแก่นักเรียนและบุคคลากร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธสืบไป
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2557,20:52   อ่าน 725 ครั้ง