รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดคลองเก้า
594 หมู่ที่ 2 ถนน บางพลี - ตำหรุ   ตำบลแพรกษาใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2182-2063 เบอร์แฟกส์ 0-2182-2063
Email : klong9school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :